Ryngraf patriotyczny, pamiątkowy - ŻOŁNIERZE WYKLĘCI

 

 

Na awersie symbol N.S.Z oraz 15 P. P. - WILK. 3 lipca 1920 „w celu podkreślenia nieprzejednanej zaciętości na wroga” nadał pułkowi przydomek „Wilków”. Od tej chwili wszystkie prawie dokumenty były sygnowane nazwą „15 Pułk Piechoty «Wilków». Z prawej orzełek N.S.Z z miniaturą M.B.Częstochowskiej na tarczy amazonek. Na bordiurze napis: NARODOWE SIŁY ZBROJNE, BÓG-HONOR-OJCZYZNA.